חברת סליקה טרנזילה - טקס קבלת רשיון סולק

אחרי 30 שנה, תחום הבנקים וחברות האשראי/סליקה נפתח לתחרות. 4/4/2017 טרנזילה מקבלת רישיון סולק מבנק ישראל. על פי הרישיון שניתן ע"י בנק ישראל, החברה תעסוק בסליקה, ובהמשך בהנפקת כרטיסי אשראי ובמתן אשראי לציבור בישראל.

חזרה לדף ראשי טרנזילה סליקה.

חזרה לדף חברות סליקה.


pci dss