הונאות בכרטיסי אשראי

חברת טרנזילה שירותי סליקה לעסקים מספקת פתרונות סליקה מאובטחים בכרטיסי אשראי, פייפאל, ביט, גוגל פיי ואפל פיי. הכתבה להלן מוגשת כשירות לציבור.
לכל המעוניינים בפתרונות תשלומים וסליקה לעסקים קטנים וגדולים, אנא הרשמו בתחתית העמוד.

הקלות הבלתי נסבלת, שבה ניתן להשתמש במרמה בכרטיסי אשראי, למרות אמצעי הביטחון, גורמת לעבירות רבות הקשורות לכרטיסים אלה

שיעור נכבד מכלל התלונות בנושא הונאה המוגשות במשטרה קשור לכך

אחראיות לכך גם חברות האשראי, שמעדיפות, משיקולים כלכליים, לספוג את ההפסדים

בעוד כשנה ייכנסו לשימוש כרטיסי אשראי "חכמים", שיצריכו, בין היתר, הקלדת קוד סודי בעת השימוש בהם

פקד, אפרים רבין רו"ח, הונאות מרחב חוף

הונאות בכרטיסי אשראי

תופעת ההונאה בכרטיסי אשראי

תופעת ההונאה בכרטיסי חיוב מתרחבת ככל שגדל ומעמיק השימוש בכרטיסי חיוב כאמצעי תשלום. בעוד שבשנת ‎1991 היחס בין התשלום בצ'קים לבין התשלום בכרטיסי אשראי היה שני שלישים מול שליש (לטובת השימוש בצ'קים), הרי שבשנת ‎2000 התהפך היחס, ועומד כיום על שני שלישים לטובת כרטיסי אשראי.

הונאות בכרטיסי חיוב גורמות לנזק כבד לחברות האשראי ולבעלי עסקים, ולפגיעה במסחר ובכלכלה, עקב התערערות האמון באמצעי תשלום מרכזי זה. ההפסדים העולמיים של חברות ויזה ומסטרקארד מהונאות בכרטיסי חיוב, הסתכמו בשנת ‎1980 ב‎110- מיליון דולר. בשנת ‎1995 הסתכמו ההפסדים בכ‎1.63- מיליארד דולר, מתוכם כ‎875- מיליון דולר בארה"ב בלבד. ככל שיתרבו הפגיעות בכרטיסי אשראי, כך יגבר החשש של סוחרים מקבלתם. כל שימוש לרעה בכרטיסים, מביא להגדלת עלויות השמירה על השיטה בפני ניצול לרעה. עלויות אלה מוטלות, בסופו של דבר, על המשתמשים ההגונים.

על כך התייחס כבוד השופט ברלינר בע"פ ‎341/96 (חיפה) דרעי אמנון נ' מדינת-ישראל: "אנו רואים את החומרה היתרה והמיוחדת הטמונה בזיוף כרטיסי אשראי ואת הביטוי לנזק שנגרם לציבור בשל ערעור האמון בשיטת התשלום המגולמת בכרטיסים אלה. מכל מקום, בהתחשב בהיקף האדיר של זיוף כרטיסי האשראי ובפשיעה הרחבה המתלווה לשימוש בהם... הטלת עונשים מתונים בשל מעשי זיוף, המאיימים על איכות החיים, שמעניקה שיטת התשלום בכרטיסי אשראי, מעודדת עבריינים בכוח לילך בדרך זו, במקום להרתיעם מכך, וזאת בהתחשב ברווחים הקלים הטמונים בזיוף הכרטיסים, כאשר הסיכון להיתפס קלוש ביותר... העבירות שעברו המשיבים הן חמורות, יש עימן סכנה לציבור בפוגען בחיי המסחר ובבטחונו של כל אחד ואחד המחזיק בכרטיס אשראי, המהווה כיום אמצעי תשלום נפוץ ומקובל, כי לא ניתן לזייפו ולחייב בתשלומים עבור קניות ורכישות של אדם אחר. לפיכך, חייב ביהמ"ש להטיל על עבריינים אלה עונשים מרתיעים, על-מנת לקטוע התפתחות עבירות אלה בעודן באיבן".


שיטות ההונאה

רכישות טלפוניות עם פרטים כוזבים: העבריין משיג פרטים של בעל כרטיס אשראי קיים, דרך שוברים משומשים, למשל, ומבצע רכישות. כאשר מדובר במוצרים משמעותיים, ועל-מנת לא להתגלות דרך הכתובת למשלוח המוצרים, משתמשים בכתובת של אנשי קש - קשישים, למשל.

רכישות עם כרטיסי אשראי גנובים או אבודים: העבריין מנצל את פרק הזמן שעובר עד שבעל הכרטיס מגלה, כי כרטיס האשראי אינו ברשותו, או עד שמערכת החסימה של חברות האשראי מתעדכנת ומבצע רכישות. ישנם מקרים שבהם בעל העסק משתף פעולה עם העבריין תמורת עמלה עבור ההסכמה ל"גיהוץ" הכרטיס.

ביצוע הלוואות באמצעות כרטיס אשראי: בהלוואות בשוק האפור שולחים לעתים את הלווה לבעל עסק, שמעביר את כרטיס האשראי, אך במקום סחורה נותן ללווה כסף מזומן בניכוי עמלה.

העתקת הפס המגנטי לכרטיס אחר (‎skimming): ניתן להעתיק פסים מגנטיים ע"י העברת הכרטיס במכשיר מיוחד, האוגר את הנתונים (מכשיר המכונה "שפתיים"). התופעה נפוצה בתחנות דלק - מתדלקים משתפים פעולה עם עבריינים, ומעבירים את הכרטיס, ללא ידיעת בעליו היושב ברכב, פעם במכשיר האשראי החוקי בתחנה ופעם במכשיר ה"שפתיים" שמוחבא בכיס המתדלק. תוכנת מחשב משכפלת את הפסים המגנטיים לכרטיסי אשראי אחרים - גנובים או אבודים. על-מנת ליצור זהות בין פרטי הפס המגנטי לפרטי בעל הכרטיס, כפי שמובלטים על הכרטיס - משנים את הבלט שעל הכרטיס באמצעות מכשיר מיוחד.

גניבת קוד סודי: השיטה המתוחכמת, ללא ספק, היא גניבת הקוד הסודי של כרטיסי האשראי, המאפשרת משיכת כספים.

בתיק חקירה, שהתנהל בהונאה חוף ובהונאה ת"א, נמצא, כי עבריינים התחברו לצמה (חוטי החשמל והאלקטרוניקה) שמאחורי מכשירי עדכן של בנקים,שבהם נדרשת הקלדת הקוד הסודי, על-מנת לקבל מידע מחשבון הבנק. ההתחברות נעשתה למכשירי עדכן המוצבים בכניסות של בנקים, והפתוחים ‎24 שעות ביממה. לפיכך, ניתן לבצע את ההתחברות במינימום הפרעה. לצמה חיברו מכשיר, פרי פיתוח ישראלי, כנראה, שמשדר אלקטרונית את הקודים הסודיים של הכרטיסים, שעברו דרך העדכן, למכשיר מחוץ לבנק, שאוסף את הנתונים. לאחר עיבוד נוסף יכלו ליחס לכל כרטיס אשראי את הקוד הסודי, בצירוף פרטי הפס המגנטי, שהודבקו לגלמים של כרטיסי אשראי. כעת נותר רק למשוך סכומים ניכרים מכספומטים, כפי שנעשה בבת אחת בכרטיסים רבים במוקדים בארץ ובעולם במאות אלפי שקלים.


אמצעי ביטחון
 • הטבעת סמל חברת האשראי בצד הימני של הכרטיס.
 • הדפסת הולוגרמה (תמונה תלת-מימדית) של חברת האשראי בצד הימני של הכרטיס. במסטרקארד ההולוגרמה היא של כדור הארץ, בוויזה - ציפור עפה.
 • התאמת שם הלקוח לפרטים שעל הפס המגנטי.
 • קביעת קידומת קבועה של ארבע ספרות לכל מדינה. בוויזה הקידומת של ישראל היא ‎4580. מטביעים את הספרות ומתחתן מדפיסים את אותן הספרות.
 • בכרטיסים בינלאומיים המספר המופיע על פס החתימה זהה למספר המוטבע על-גבי הכרטיס.
 • הדפסת אות חברת האשראי מימין לתוקף הכרטיס. בוויזה האות ‎V, במסטרקארד מופיעות האותיות ‎MC.
 • הדפסה מוקטנת, שניתן להבחין בה בזכוכית מגדלת, של המילה ויזה באנגלית, סביב הלוגו של ויזה בצד הימני העליון.

הקלות הבלתי נסבלת שבה ניתן להשתמש במרמה בכרטיסי אשראי, למרות אמצעי ביטחון כאלה ואחרים, גורמת לריבוי עבירות הקשורות בכרטיסי אשראי. שיעור נכבד מכלל התלונות בנושאי הונאה, המוגשות למשטרה, קשורות לכרטיסי אשראי. אחראיות לכך גם חברות האשראי, שמשיקולים כלכליים מעדיפות לספוג הפסדים על-פני הכנסת מערכת ביטחון יעילה יותר, הנהוגה זה שנים בעולם. מצב זה ישתנה בשנה הבאה, עת ייכנסו לשימוש כרטיסי אשראי מדור חדש - כרטיסים חכמים, שבין היתר יצריכו הקלדת קוד סודי בעת ביצוע שימוש (כולל רכישה).


ההיבט החוקי

ההיבט החוקי, המתייחס לעבירות של כרטיסי חיוב, מתבסס על חוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו‎ 1996 .

סעיף ‎16(א): הנוטל או המחזיק כרטיס חיוב שלא בהסכמת לקוח, בכוונה להשתמש בו או לאפשר לאחר להשתמש בו, דינו - מאסר שלוש שנים.

סעיף ‎17: המשתמש בכרטיס חיוב או ברכיב ממרכיביו, בכוונה להונות, דינו - מאסר שלוש שנים, ואם נעברה העבירה בנסיבות מחמירות, דינו - מאסר חמש שנים.

סעיף ‎18: המחזיק בחומר או במכשיר המיועד לייצור כרטיס חיוב של מנפיק או להדפסה, למחיקה, להוספת נתונים או לעריכת שינויים על-גבי כרטיס חיוב של המנפיק, והכול ללא הסכמת אותו מנפיק, דינו - מאסר שלוש שנים. חוק כרטיסי אשראי מצטרף לסעיפים ה"רגילים" בחוק העונשין, כקבלת דבר במרמה (‎415) וזיוף (‎418). העונשים המוטלים בבתי-המשפט על עברייני כרטיסי חיוב, למעט יוצאי דופן, קלים עד כדי גיחוך, כשאר העונשים המוטלים על עברייני רכוש בכלל ועל עברייני מירמה בפרט.

עוד על שירותי סליקה בטוחה בטרנזילה
צור קשר
נא מלא את הטופס להלן, ונציג של חברת טרנזילה יצור איתך קשר בהקדם האפשרי
* *
* *
contact_image
 • location_icon רח' יד החרוצים 19, ת.ד. 8723
  איזור התעשיה החדש פולג, נתניה
 • phone_icon 073-222-4444